نمایش 1–12 از 25 نتیجه

جعبۀ ساعت مهمترین قسمت برای چشمگیری بیشتر ساعت میباشد. ممکن است ساعتی که بصورت هدیه تحویل داده میشود، ساعت لوکسی باشد اما بسته بندی نامناسب میتواند جلوۀ کار را پایین بیاورد.
همۀ ساعت های مجموعۀ میراکو دارای جعبه و بسته بندی شیک هستند. اما در ساعت های های کپی جعبۀ اصلی بصورت جداگانه خریداری میشوند.
شما میتواند با خرید هرکدام از جعبه های برند و اضافه کردن آنها به ساعت در سبد خرید هدیه ای بسیار زیبا برای عزیزانتان تهیه کنید.
خرید جعبۀ ساعت بصورت تک با هزینۀ ارسال همراه خواهد بود.